NL | EN | DE


CPR-VERORDENING 305/2011/EU

Eén Europese technische taal

CPR staat voor Construction Products Regulation. De CPR-verordening 305/2011/EU is de opvolger van CPD-richtlijn 89/106/EEC. Doelstelling van CPR is realisatie van gemeenschappelijke Europese regelgeving voor bouwproducten. Binnen CPR wordt de CE-verklaring verbonden aan de Prestatieverklaring DoP (Declaration of Performance). CPR is een bouwproductenverordening en is per 1 juli 2013 van kracht. Cugla voldoet per deze datum aan de verplichte CPR-verordening.

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |