NL | EN | DE


Environmental Product Declaration

EPD’S VOOR HULPSTOFFEN VAN CUGLA

In 2016 heeft Cugla voor al haar hulpstoffen voor beton een EPD (Environmental Product Declaration) opgesteld. EPD’s zijn milieuproductverklaringen op basis van internationale standaarden. Ze geven de milieubelasting van een product weer tijdens de gehele levensfase. Hiervoor worden speciale LCA-(Life Cycle Analysis) methodieken ingezet, ook wel “van wieg tot graf analyses” genoemd. De milieubelasting wordt onder meer uitgedrukt in de uitstoot van de hoeveelheid CO2 en andere schadelijke stoffen, en geeft de impact weer op het klimaat, bijvoorbeeld waar het gaat om de opwarming van de aarde, de aantasting van de ozonlaag en de verzuring van land of water.

 

Wat is het doel van EPD’s?

Duurzaamheid is tegenwoordig voor veel bedrijven een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en strategie. EPD’s helpen om die duurzaamheid uit te drukken in cijfers en berekeningen. Daardoor krijgen bedrijven inzicht in de milieuprestaties van hun producten en grondstoffen door de gehele waardeketen. Die gegevens kunnen ze op hun beurt weer ter beschikking stellen aan bedrijven die gebruikmaken van hun producten. Op die manier ontstaat een transparant totaaloverzicht van de klimaatimpact van een product.

 

Wie heeft het initiatief voor de EPD’s voor hulpstoffen voor beton genomen?

De EPD’s voor hulpstoffen voor beton zijn een initiatief van EFCA, de Europese branchevereniging voor hulpstoffen voor mortel en beton. In opdracht van EFCA zijn model-EPD’s opgesteld door het gerenommeerde bureau Thinkstep. Het onafhankelijke Duitse Institut Bauen und Umwelt (IBU) heeft de model-EPD’s geverifieerd en gepubliceerd. EFCA is eigenaar van de verklaring omtrent EPD’s, het IBU is de programmahouder.

 

Kan iedereen EPD’s voor zijn hulpstoffen laten toekennen?

Nee. Alleen bedrijven die lid zijn van nationale brancheverenigingen die zijn aangesloten bij de EFCA kunnen EPD’s voor hun producten aanvragen en toe laten kennen. Cugla is lid van de VHB, de Nederlandse brancheorganisatie die is aangesloten bij de EFCA, en voldoet daarmee aan de criteria om na berekening en verificatie EPD’s aan haar producten toe te kennen.

 

Voor welke productgroepen gelden EPD’s?

Voor de volgende zes categorieën hulpstoffen zijn model-EPD’s opgesteld:

  • Plastificeerders en superplastificeerders
  • Luchtbelvormers
  • Waterretentiemiddelen
  • Verhardingsversnellers
  • Bindingsversnellers
  • Vertragers

 

Aan welke standaarden voldoen model-EPD’s?

De model-EPD’s zijn in overeenstemming met EN 15804 en ISO 14025 opgesteld. EN 15804 betreft “Sustainability of construction works – Environmental Product Declarations – core Rules for the product category of construction products” en ISO 14025 omvat “Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and Procedures“.

 

Wat voor informatie bevat een EPD?

Naast algemene en technische productspecificaties laat de EPD de calculatieregels zien die aan de LCA van een product ten grondslag liggen, en de resultaten van die calculaties in de verschillende fasen van een product, zoals de productiefase, de constructiefase, de gebruiksfase, eindfase en hergebruiksfase. Kortom, de milieuprestaties van het product in de verschillende fasen van de levenscyclus.

           

Wat vindt Cugla ervan dat al haar hulpstoffen de EPD-status hebben behaald?

Henriëtte Dikmans, Technisch Directeur van Cugla en voorzitter van EFCA: ‘Cugla vindt duurzaam ondernemerschap erg belangrijk, en hecht waarde aan een milieuverantwoorde productie en transparantie daarover richting afnemers. Vooruitlopend op wetgeving hebben we er daarom bewust voor gekozen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van milieuproductverklaringen in brancheverband (EFCA-VHB). We zijn er trots op dat we over EPD’s beschikken voor al onze hulpstoffen. Wij vinden het essentieel dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsbeoordeling van bouwproducten en bouwprojecten. De procedure was heel intensief maar we zijn erg tevreden met het eindresultaat.’

EPD plastificeerder en superplastificeerder

EPD luchtbelvormer

EPD waterretentiemiddel

EPD bindingsversneller

EPD verhardingsversneller

EPD vertrager

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |