NL | EN | DE


ISO-certificering

Om kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen heeft Cugla een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. Sinds 1993 is Cugla in het bezit van het ISO 9001-certificaat.

Daarnaast heeft Cugla een milieumanagementsysteem opgesteld conform de eisen van de NEN-EN-ISO 14001:2015 norm. Cugla is sinds 2013 ISO 14001-gecertificeerd.

De directie van Cugla zet zich in voor een beleid gericht op kwaliteitsborging als een middel om aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen, tegemoetkomend aan de wensen van de klant en om te garanderen dat geheel voldaan wordt aan de bestaande eisen met betrekking tot een veilige en efficiënte, mens- en milieuvriendelijke wijze van produceren.
Het kwaliteits- en milieubeleid van Cugla is gericht op continue verbetering van prestaties en voorkoming van vervuiling als gevolg van haar producten, diensten en activiteiten.


Cugla Certificaat ISO 9001 2015 (pdf)

Cugla Certificaat ISO 14001 2015 (pdf)

 

 

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |