NL | EN | DE


Cuglaton Cold

Alle Cuglaton cementgebonden krimparme mortels zijn zodanig opgebouwd dat ze te verwerken zijn bij een omgevingstemperatuur >5°C.

Winterse omstandigheden (<10°C) zorgen er echter voor dat na het aangieten, ondersabelen of het plaatsen in een speciebed de druksterkte ontwikkeling van een cementgebonden mortel vertraagd wordt. 

Cuglaton Cold mortels behalen bij een temperatuur van 5°C na 20 uur een gegarandeerde druksterkte van 30 N/mm2

Meer informatieCugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |