NL | EN | DE


Betonproducent Mebin: Gouden duurzaamheidsstatus

Betonproducent Mebin: Gouden duurzaamheidsstatus

"Beton, duurzamer dan ooit", luidt het thema van de Betondag 2018. Een actueel onderwerp, dat de hele betonketen aangaat. Leo Dekker, Manager Sustainability & Technology, en Projectmanager Elke Koehorst vertellen hoe duurzaamheid al jarenlang een speerpunt is bij hun werkgever Mebin. De grootste betonproducent van Nederland garandeert haar klanten zelfs een aantoonbaar duurzame betonmortel. Dat gebeurt op basis van CSC, het internationale certificatiesysteem voor duurzaamheid.

 

 

“‘Het beton moet aan strenge eisen ­voldoen. Mebin is voortdurend bezig met het optimaliseren van de samen­stellingen. Cugla ontwikkelt en levert daarvoor hulpstoffen op maat’”

‘CSC staat voor Concrete Sustainability Council en is een initiatief van de internationale cement- en beton­industrie’, legt Koehorst uit. Zij begeleidde de implementatie van CSC bij Mebin. ‘CSC zorgt ervoor dat producenten in de betonindustrie duurzaamheid aantoonbaar maken. Het systeem richt zich op de gehele keten. Het beoordeelt ­onder meer de verantwoorde en transparante herkomst van grondstoffen, de milieu-impact en de invloed op de sociale en economische omgeving van de ­onderneming. Onze strategie en missie houden in dat wij een eco-­verantwoorde trendsetter willen zijn. CSC sluit daar perfect bij aan.’

 

Streven naar platina status

‘CSC toetst onder meer op verantwoord omgaan met grondstoffen en CO2-uitstoot, maar ook op veiligheid, integriteit en kwaliteit’, vult Dekker aan. ‘We zijn er heel trots op dat we wereldwijd als eerste een CSC-­certificaat hebben behaald en dat alle 32 productielocaties van Mebin de gouden CSC-status hebben.’ Die gouden status behaalde Mebin onder meer doordat haar cementleverancier ENCI voor extra CSC-punten zorgde. Dekker hoopt en verwacht dat ook andere leveranciers zich zullen certificeren. ‘Binnen afzienbare tijd streeft Mebin naar de hoogste status: platina. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij onze leveranciers nodig. Met CSC kunnen onze klanten hun positie in duurzaamheid dan weer versterken voor hun opdrachtgevers. Die vragen daarom. Niet alleen publieke opdrachtgevers zoals rijksoverheden, provincies en gemeenten, maar zeker ook private opdrachtgevers.’

 

Plastificeerders en superplastificeerders

Met het oog op duurzaamheid is het terugdringen van de CO2-footprint één van de prioriteiten in de branche. CSC kent daar ook punten aan toe. Binnen de branche wordt daarom gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen zand, cement, grind en water. Daarnaast kijken bedrijven kritisch naar de toepassing van gerecyclede granulaten en de inzet van hulpstoffen. Dekker: ‘We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheden om het cementgehalte in ons beton te verminderen en zo de CO2-footprint te reduceren. Waar het zinvol en wenselijk is, passen we plastificeerders en superplastificeerders van Cugla toe. Daarmee reduceren we de waterbehoefte van het cement, zodat we minder cement per kuub beton nodig hebben om de benodigde druksterkte te behalen. Maar naast de CO2-reductie is ook de kwaliteit van het beton bepalend voor de ­uiteindelijke duurzaamheid. Het beton moet aan strenge eisen ­voldoen. Mebin is voortdurend bezig met het ­optimaliseren van de samenstellingen. Cugla ontwikkelt en levert daarvoor hulpstoffen op maat.’

 

Certificaat in ontwikkeling

Bij CSC gaat het vooral om de grote componenten, zoals cement, grind, zand en aggregaten. De hulpstoffen zijn vooralsnog slechts indirect van invloed. Wellicht ­verandert dat in de toekomst. Koehorst: ‘CSC is een certificaat in ontwikkeling. Ik verwacht dat hulpstoffen in de toekomst ook CSC-gecertificeerd worden.’ Cugla is daar in ieder geval klaar voor: sinds 2016 heeft het Europese ­milieuprofielen (EPD’s) voor al haar hulpstoffen. Cugla is daarmee CSC-proof.

 

­

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |