NL | EN | DE


Colloïdale hulpstof ingezet bij reparatie stuw Grave

Colloïdale hulpstof ingezet bij reparatie stuw Grave

Op maandagochtend 9 januari krijgt Cees van Zijl, vestigingsmanager van Mebin, een telefoontje van aannemersbedrijf Paans Van Oord. Paans van Oord heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen reparatiewerkzaamheden aan de stuw bij Grave uit te voeren en is dringend op zoek naar ruim 900 m3 colloïdaal beton. Of Mebin daarbij kan helpen? Cees van Zijl: ‘Ik heb toen meteen naar Cugla gebeld. Voor ons colloïdale beton - Hydrocrete© - zetten we altijd de hulpstoffen van Cugla in. Op donderdag 12 januari hebben ze de eerste hulpstoffen geleverd. En de maandag daarop stond de tweede zending klaar. Mede dankzij de snelle levering door Cugla hebben we deze klus binnen de krappe deadline kunnen klaren.’

Maas onbevaarbaar

De stuw is door de aanvaring met een binnenschip dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage ontstaat in het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Doordat de stuw permanent openstaat, is het waterpeil tussen Sambeek en Grave meters gedaald en is de Maas onbevaarbaar. Rijkswaterstaat kiest ervoor een tijdelijke breuksteendam te construeren om daarna het waterpeil weer te laten stijgen. Het colloïdale beton wordt tussen de breukstenen gestort en zorgt ervoor dat ze op hun plaats blijven liggen. 

Onder een vergrootglas

Cees: ‘Deze klus kende meerdere uitdagingen. De planning was erg krap, logistiek was het zeer lastig want alles moest over het water worden aangevoerd en er stond ook nog eens een sterke stroming waardoor het aanbrengen van het colloïdale beton extra bemoeilijkt werd. Daarnaast lag het hele project onder een vergrootglas want alle media stonden er met hun neus bovenop.’

Cugla-advies ter plaatse

‘Op woensdag 11 januari zijn we met Frank Geerdink, Productmanager hulpstoffen van Cugla, ter plaatse gaan kijken wat de omstandigheden waren en op basis daarvan zijn we naar het juiste mengsel gaan zoeken’, gaat Cees verder. ‘De opdracht was om in een continu stort ruim 900 m3 colloïdaal beton te storten, 50 m3 per uur. Doordat de watertemperatuur ongeveer 3 graden was en het beton snel moest kunnen worden verwerkt, hebben we de betonsamenstelling ter plaatse aangepast en definitief gemaakt.’

 

Heldere afspraken, snelle opvolging

In nauwe samenspraak met alle betrokkenen is er voor gekozen om twee kilo hulpstof per m3 beton toe te voegen: de hulpstof werd derhalve in wateroplosbare zakken van twee kilo verpakt. De wateroplosbare zakken werden op de fabriek van Mebin in Niftrik door het beton gemengd, waarna het colloïdale beton naar Grave werd getransporteerd, waar het vanaf een schip tussen de breukstenen werd gepompt. Cees: ‘Er zijn een strakke planning en duidelijke afspraken gemaakt. Doordat iedereen zich daaraan heeft gehouden en snel heeft gehandeld hebben we dit project zeer succesvol kunnen afronden.’

 

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |