NL | EN | DE


Cugla gecertificeerd volgens nieuwe normen ISO 9001 en ISO 14001

Al sinds 1993 is Cugla ISO 9001 gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. Sinds 2013 voldoet Cugla ook aan de ISO 14001-normering voor het milieumanagementsysteem. In 2015 zijn beide normeringen aangescherpt en is de definitieve 2015-versie uitgekomen. Eind vorig jaar is Cugla met succes gecertificeerd volgens deze nieuwe ISO-normen. Hoewel gecertificeerde organisaties tot eind 2018 de tijd hebben om aan de nieuwe normering te voldoen, heeft Cugla bewust voor een vlotte exercitie gekozen.

De nieuwe ISO-normeringen zijn op een aantal punten aangescherpt. Zo is er bijvoorbeeld meer samenhang tussen beide (nieuwe) normen, waardoor ze gemakkelijker in één managementsysteem kunnen worden geïntegreerd. Deze integratie heeft bij Cugla ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Ook ligt er meer nadruk op het “risicogebaseerde denken” waarbij organisaties een contextanalyse moeten uitvoeren om risico’s en kansen in kaart te brengen.


Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |