NL | EN | DE


Cugla investeert in een nieuwe menginstallatie

Cugla investeert in een nieuwe menginstallatie

Meer, beter, sneller

Om in te spelen op de groeiende vraag naar specialistische maatwerkoplossingen heeft Cugla substantieel geïnvesteerd in een nieuwe menginstallatie. De nieuwe menger vervangt de oude installatie die sinds 1995 dienst deed. De capaciteit voor de productie van droge mortels kan daarmee worden verdubbeld. Voordat de nieuwe menginstallatie kon worden geplaatst, moest de fabriek in Breda flink worden uitgebreid. De inpandige fundering werd verzwaard, er kwam een nieuwe draagconstructie en het vloeroppervlak over de verdiepingen werd met tientallen vierkante meters uitgebreid. Daarnaast werd de elektrische installatie aangepast en de besturing geheel vernieuwd. De voorbereidingen en de bouwexercitie vonden plaats in juni: de nieuwe menger werd tijdens de zomersluiting geplaatst. Een bewust gekozen moment, want Cugla wilde koste wat het kost producten kunnen blijven leveren. En dat is gelukt: in augustus is de installatie weer volledig in gebruik genomen.

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |