NL | EN | DE


Cugla-producten ingezet bij FIRST Rotterdam

Cugla-producten ingezet bij FIRST Rotterdam

“We werken al jaren met deze producten en zijn zeer positief over Cugla”

In november 2015 werd in het hart van Rotterdam Central District een 31 verdiepingen tellende kantoortoren opgeleverd: FIRST Rotterdam. Een architectonische parel van 129 meter, mooi slank geconstrueerd en van een zeer hoog kwaliteitsniveau. De bouw ervan werd uitgevoerd door Bouwcombinatie FIRST waarin VolkerWessels ondernemingen Boele & van Eesteren en Wessels Zeist waren vertegenwoordigd. Arjen de Ruiter, hoofduitvoerder namens Bouwcombinatie First illustreert de uitdagende omstandigheden waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvonden; Jordy van Wijnen, Projectleider bij gespecialiseerd aannemer Rowij Bouwchemie gaat dieper in op de montage van de prefabonderdelen en de inzet van Cugla-producten daarbij. 

Driehonderd mensen op een kleine bouwplaats

‘De grootste uitdaging was dat het hele gebouw in een heel korte tijd gerealiseerd moest worden’, begint Arjen de Ruiter. ‘Om de operatie strak te laten verlopen, hebben we vooraf veel tijd geïnvesteerd in besprekingen met onze onderaannemers en leveranciers. Doordat we van tevoren heldere afspraken hebben gemaakt, is de uitvoering perfect gelopen. En dat terwijl we op de drukste tijden met dertig onderaannemers en meer dan driehonderd mensen op een relatief kleine bouwplaats aan het werk waren.’ 

JIT delivery tot op het uur

Ook op logisitiek vlak kende de bouw van FIRST een paar pittige obstakels. Omdat op de bouwplaats zelf geen ruimte was voor opslag van materialen, moest er een alternatief worden gevonden. Arjen de Ruiter: ‘Pal langs de A20 bij Blijdorp hebben we in overleg met de gemeente Rotterdam een parkeergelegenheid ontwikkeld. Daarnaast hebben we een ingenieus ticketing systeem bedacht om de hele logistiek soepel te laten verlopen. De chauffeurs moesten zich via dat systeem aanmelden, reden vervolgens naar een centrale positie op de parkeerplaats langs de A20 en kregen daar een seintje vanuit de bouwplaats wanneer ze hun vracht bij FIRST konden lossen. “Just In Time” delivery werd in dit project wel héél letterlijk toegepast: ons hele logistieke plan klopte tot op het uur.’

Zettingen

Natuurlijk vereist een slanke bouw ook de nodige constructieve uitdagingen, al was het alleen maar vanwege het gewicht dat op een kleine oppervlakte drukt. Maar ook de bodemgesteldheid zorgde voor complicaties. Arjen de Ruiter: ‘Door de bodemgesteldheid en het gewicht kon het gebouw op verschillende punten een andere zetting krijgen. Om binnen de maximale zetting te blijven werden op 28 punten op het vloeroppervlak voortdurend metingen verricht. Zodra de maximale zetting werd bereikt, werd door middel van vijzelen een correctie toegepast: in de hele bouw is dat drie keer voorgekomen, inclusief de definitieve eindzetting.’

Rowij verzorgde constructieve verbindingen

De constructie boven het maaiveld is in zijn geheel van geprefabriceerd beton gemaakt. Rowij Bouwchemie verzorgde daarbij de constructieve verbindingen tussen vloeren, wanden en kolommen. Jordy van Wijnen: ‘Voor ons was de grootste uitdaging dat we heel veel werkzaamheden in heel korte tijd moesten verrichten. Daarnaast was het een erg kleine bouwplaats waar ontzettend veel activiteiten plaatsvonden, en waren er maar een beperkt aantal bouwliften beschikbaar. Toch kijken we heel tevreden terug op dit project. Ook al omdat we konden vertrouwen op de producten die we hebben ingezet.’ 

Twaalf prisma’s per week

‘Voor het ondergieten van de betonnen prefabelementen hebben we bijvoorbeeld Cuglaton UHSM (Ultra Hoge Sterkte Mortel) gebruikt’, gaat Jordy van Wijnen verder. ‘Er lagen nogal wat eisen op het gebied van sterkte-opbouw en de tijd waarin dat moest plaatsvinden. De mortel moest zo snel mogelijk aan een bepaalde sterkte voldoen voordat kon worden gestart met een volgende verdieping.’ Arjen de Ruiter: ‘Vooraf hebben we zeer zorgvuldig getest of de voorgeschreven mortel aan alle vereisten voldeed. De sterkte werd gemeten, we controleerden het verwerken en hebben de sterkte-opbouw getest. Tijdens de uitvoering hebben we steeds prisma’s laten maken om te kijken of er genoeg sterkte was om door te mogen bouwen. Een tweede prisma diende als extra check, en op de derde prisma werd de eindsterkte gemeten. Per verdieping lieten we zes prisma’s maken: dat waren dus op gegeven momenten twaalf prisma’s per week. Een hele opgave om die prisma’s steeds op tijd te beproeven, maar daar zijn ze bij Cugla heel goed in geslaagd, steeds met een bevredigend eindresultaat.’

Overige Cugla-producten

Jordy van Wijnen: ‘Naast Cuglaton UHSM hebben we Cuglaton Tikso mortel ingezet voor de wandelementen en hebben we Cuglaton SKID toegepast om de verwijderde vijzelkolommen af te vullen. Om de gains af te werken, hebben we handmatig de betonreparatiemortel Cuglacrete toegepast. We werken al jaren met deze producten en zijn zeer positief over Cugla: het zijn hoogwaardige producten. Dat blijkt ook wel uit de onderzoeken die we moesten laten uitvoeren in het kader van de kwaliteitsbewaking. De resultaten daarvan waren steeds prima.’

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |