NL | EN | DE


Herstel zeesluis IJmuiden met grote precisie

Herstel zeesluis IJmuiden met grote precisie

De zeesluis van IJmuiden wordt binnen afzienbare tijd in gebruik genomen. Onderstaande video geeft een mooie weergave van de meest recente werkzaamheden. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis bracht de bouwcombinatie Open IJ tussen de wanden in de sluis tijdelijke stabiliteitswanden aan. Na de afronding van de ruwbouw zijn deze weer verwijderd.

 

Om de plaatsen waar deze wanden stonden te repareren, koos betonreparateur VTG voor de Cuglacrete reparatiemortel Hoogoven grof R4. Ter hoogte van de sloopvlakken heeft VTG middels de natte spuitmethode de wapening op dekking gebracht. Dankzij deze mortel is de nieuwe sluis beschermd tegen aantasting door het zoute zeewater.

De gebruikte mortel is er één uit Cugla’s complete pakket betonreparatiemortels, op zowel Portland- als Hoogovenbasis. Ze zijn alle CE-gemarkeerd en voorzien van het KOMO productcertificaat. Daarnaast voldoen alle mortels aan de Wet Bodemkwaliteit.

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |