NL | EN | DE


Prominente rol voor Cugla in EFCA

Prominente rol voor Cugla in EFCA

Henriëtte Dikmans, technisch directeur bij Cugla, is benoemd tot president van de European Federation of Concrete Admixtures Assocations (EFCA). 

“Als innovatief bedrijf willen we op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op zowel het vlak van technische zaken, als van normen en regelgeving”

Tijdens de General Assembly in Oslo is Henriëtte Dikmans benoemd tot president van de EFCA, de Europese brancheorganisatie voor hulpstoffen voor mortel en beton. Sinds 1995 is ze actief voor EFCA; de laatste jaren was ze onder meer verantwoordelijk voor de Milieu Commissie.

Cugla nauw betrokken
EFCA is 30 jaar geleden opgericht. Cugla is via de Nederlandse branchevereniging VHB nauw betrokken bij EFCA. Inmiddels zijn alle gerenommeerde producenten via hun nationale brancheorganisaties betrokken bij EFCA.

“Als innovatief bedrijf willen we op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op zowel het vlak van technische zaken, als van normen en regelgeving.”

Doel van de EFCA
Het doel van EFCA is het bevorderen van het juiste gebruik van hulpstoffen om de kwaliteit en verwerkbaarheid van beton te optimaliseren. De laatste jaren is ook duurzaamheid een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast is EFCA actief om goede normering en regelgeving in Europa tot stand te brengen.

Actieve rol voor Cugla
Cugla speelt een zeer actieve ro binnen de EFCA. Niet alleen omdat het bedrijf vindt dat het een steentje moet bijdragen, maar ook omdat het als innovatief bedrijf op de hoogte wil zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technisch zaken, normen en regelgeving. Een groot voordeel van deze inspanningen is dat Cugla heel goed in staat is zijn klanten op dit gebied te adviseren.

Environmental Product Declarations
Een goed voorbeeld van de activiteiten van EFCA is het recent opgestarte project “Environmental Product Declarations”, een methode voor het opstellen van genormeerde milieuprestatieverklaringen. Hiermee krijgen betonproducenten een goed inzicht in de CO2-footprint en andere milieuaspecten van de hulpstoffen die ze gebruiken.

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |