NL | EN | DE


VAN CPD NAAR CPR

CPD wordt CPR

In 1988 werd de Construction Products Directive (CPD 89/106/EEC) van kracht. In Nederland werd dit de Richtlijn bouwproducten. Per 1 juli 2013 is deze richtlijn vervangen door CPR-verordening 305/2011/EU (Construction Products Regulation). Belangrijkste doel is verdere harmonisatie van de wetgeving op Europees niveau. onze hulpstoffen en mortels.

Eisen op zeven deelterreinen

Onder de CPR zijn eisen geformuleerd op onderstaande deelterreinen:

  • mechanische sterkte en stabiliteit;
  • brandveiligheid;
  • hygiëne, gezondheid en milieu;
  • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • bescherming tegen geluidshinder;
  • energiebesparing en warmtebehoud;
  • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • CPR en DoP

Een belangrijke nieuwe eis die wordt gesteld betreft het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

CPR en DoP

De CPR eist dat de CE-markering wordt verbonden aan de prestatieverklaring DoP (Declaration of Performance). Binnen DoP legt een fabrikant of importeur onder andere de prestaties van het bouwproduct vast en het daarbij passende/behorende gebruik. Bij de verdere distributie van het bouwproduct zijn distributeurs verplicht het bouwproduct te voorzien van een DoP en de informatie actief te communiceren.

Van richtlijn naar verordening (wettelijke verplichting)

CPD (1988) was een richtlijn. Het CPR (2013) is een verordening. Daarmee wordt CPR in alle lidstaten van de Europese Unie van kracht en gaan overheden controleren op het nakomen van verplichtingen. Aanpassingen in de nationale wetgeving zijn hierdoor niet nodig. Dit betekent dus ook dat individuele lidstaten de voormalige richtlijn niet meer op nationaal niveau kunnen interpreteren.

Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |