NL | EN | DE


VEELGESTELDE VRAGEN

Voor direct advies: (076) 541 06 00

Is CPR een richtlijn?

Nee, CPR is een verordening die per 1 juli 2013 een verplichting inhoudt. Het niet nakomen van de verordening kan leiden tot sancties.

Voldoet Cugla tijdig aan de CPR-verordening?

Ja, Cugla heeft alles in het werk gesteld om per 1 juli 2013 aan de CPR-verordening 305/2011/EU te voldoen.

In welke landen geldt de CPR-verordening?

De CPR-verordening is vastgesteld voor alle landen in de Europese Unie. De verordening overstijgt nationale wetgeving.

Heeft de CPR-verordening invloed op KOMO-keurmerken?

KOMO is een privaat keurmerk dat waarborgt dat producten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving (Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit). KOMO staat dus los van de CE-markering die is geregeld in CPR-verordening 305/2011/EU. Nagenoeg alle producten van Cugla zijn voorzien van een KOMO-kwaliteitsverklaring waarmee we onze afnemers extra zekerheden bieden.

Welke informatie biedt Cugla over CPR?

Cugla wil relaties zo duidelijk mogelijk informeren over CPR. Dat doen we via het CPR-deel op onze website. Op de productpagina's vinden relaties per product de CE-verklaring, de Prestatieverklaring (DoP) en het Veiligheidsinforrmatieblad (MSDS).

 Cugla BV | Postbus 3477, 4800 DL Breda Rudonk 11, 4824 AJ Breda | 076 541 06 00 |